საოფისე პროგრამების კურსი » EMC, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი
##

დაგვიკავშირდით(+995) 599 90 16 61

ელ.ფოსტაemctbilisi@gmail.com

მისამართითბილისი, ვაჟა-ფშაველას N56

მის: ვაჟა-ფშაველას N56   emctbilisi@gmail.com

599 90 16 61    599 40 71 73

საოფისე პროგრამების კურსი

საოფისე პროგრამების კურსი

კატეგორია: ტრენინგები

#
საოფისე პროგრამების კურსი 

კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა ყველა დასაქმებულ თუ დაუსაქმებელ  ადამიანს სჭირდება

კურსის განმავლობაში მსმენელი გამოიმუშავებს კომპიუტერთან მუშაობის ყველა აუცილებელ უნარ-ჩვევას

კურსის განმავლობაში თქვენ შეისწავლით:

1.ოპერაციული სისტემა: Windows 7
 • ინსტრუმენტებთან მუშაობა: Recycle Bin; ლოგიკური დისკები; ფაილი, საქაღალდე
 • ინფორმაციის ძებნა: ცალკეული სიტყვებით, ფრაზებით, სიტყვათა ზუსტი თანმიმდევრობით
 • ინფორმაციის გადმოწერის ფორმები: download, save as, Web page Complete, all files
 • პერიფერიული მოწყობილობება:  პრინტერთან და სკანერთან მუშაობა
 • ინფორმაციის უსაფრთხოება: ფაილების დაპაროლება, ობიექტების არქივაცია

2.ტექსტური რედაქტორი: Microsoft Word 
 • Home, Insert, Page Layout მენიუ
 • ტექსტის ფორმატირება: ფონტი-ზომა, ფერი, ფონი, ეფექტები. პარაგრაფი - ტექსტის განლაგება, სტრიქონებსა და აბზაცებს  შორის მანძილი, ჩამონათვალი, მარკირება; გვერდების ნუმერაცია; სიტყვის მოძებნა-გასწორება
 • რაფიკული ელემენტები: ცხრილი, სურათი, ფიგურები და მათი ტექსტში განთავსების ტექნიკა
 • მართვისა და კავშირის ელემენტები: სქოლიო; კომენტარი
 • ფაილის ფორმატი: docx/doc; PDF

3.ელექტრონული ცხრილი: Microsoft Excel
 • მონაცემთა ფორმატები: ტექსტური, რიცხვითი, ფინანსური, დროისა და თარიღის
 • Insert Columns/Rows; Delete Columns/Rows
 • ფუნქციები:  Sum, Max, Min, Сount Numbers; Average, IF
 • მარტივი ფორმულები:  ,,მიმატება"; „გამოკლება";  „გაყოფა"; „გამრავლება"; „პროცენტი"
 • დიაგრამები: Column, Line, Pie, Bar
 • მონაცემების დახარისხება და ფილტრაცია: Sort and Filter; 
 • ფაილის ფორმატი:  XLSX/XLS; PDF 
 
4.პროგრამა: Microsoft PowerPoint
 • გაფორმების სტილები: Design მენიუ
 • გრაფიკული ელემენტები: ცხრილი, სურათი, ნახატი, ფიგურები, გრაფიკი, ვიდეო-აუდიოფაილი
 • ანიმაციები და ვიზუალური ეფექტები: Transitions; Animations
 • ჩვენების რეჟიმები: მენიუ: Slide Show
 • ფაილის ფორმატი: PPTX/PPT; PPSX/PPS
 
5.ელექტრონული ფოსტის სერვისის პროვაიდერი: gmail.com
 • ბრძანებები და მენიუ: ახალი წერილის შექმნა, ფაილის მიბმა, გაგზავნა, შემოსული (Inbox), საეჭვო (Spam), გაგზავნილი (Sent), წაშლილი (Trash)  წერილები
 • სათაური (Subject), ადრესატი (To, Cc, Bcc)
 • Online საცავი: Google Drive

 კურსის ხანგრძლივობა: 12 გაკვეთილი, 1 ლექცია - 60 წუთი

აქციის ფარგლებში:
ინდივიდუალურად - 180 ლარის ნაცვლად 150 ლარი
ჯგუფური (2-3 მსმენელი) - 120 ლარის ნაცვლად 90 ლარი
სასწავლო გრაფიკი შედგება მსურველთა მოთხოვნის მაქსიმალური გათალისწინებით

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა  ორენოვანი სერტიფიკატი

×